fredag, mars 05, 2010

Ny temasnurra på biblioteket om sexualitet, genus och kroppsideal!
I anknytning till föredraget Vem är jag? Om ungdomsårens identitetsskapande med professor Thomas Johansson.
Läs här om Thomas Johansson på Wikipedia!
Temasnurran:


Inga kommentarer: