tisdag, mars 09, 2010

Idag mellan 13.45-14.30 har professor Thomas Johansson föreläst på temat:

Vem är jag? Om ungdomsårens identitetsskapande.Thomas Johansson har skrivit och redigerat flera böcker. Följande tre böcker har vi på biblioteket:


Vad är det som gör att fler och fler lägger sin under kniven för att ändra sitt utseende? Stor tid läggs ner på träning, kost och olika självhjälpsböcker. Thomas Johansson frågar sig dock hur vi mår egentligen? Makeovermani undersöker hur fenomen som Dr Phil och dokusåpor som Extreme makeover har fått en sådan genomslagskraft i västvärlden.
I Sexualitetens omvandlingar: Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer undersöks ungdomars syn på sin egen sexualitet och deras förhållande till den. Boken är indelad i två delar, där den första delen tar upp olika studier kring hur ungdomar fomar sin sexualitet och könsidentitet. I den andra delen ligger fokus på den politiska kamp som pågår och om att överskrida gränser. Feminister, Riot Grrls (länk till läsning om Riot Grrls på Wikipedia) och homosexuella kommer till tals. Thomas Johansson är, tillsammans med Philip Lalander, redaktör (läs om vad en redaktör gör på NE) för boken.
Manlighetens omvandlingar: Ungdom, sexualitet och kön i heteronomativitetens gränstrakter tar på olika sätt och med olika synvinklar upp unga mäns identitetsskapande. Boken är, liksom den förra, uppdelad i två delar. Den första delen diskuterar kopplingen mellan kropp, kön, sexualitet och identitet. Inom vilka gränser rör sig manligheten? Den andra delen fokuserar på de bilder och föreställningar som finns om unga män. Thomas Johansson är redaktör för boken.

Inga kommentarer: