onsdag, november 19, 2008

Tema tobakskonventionen den 17-22 november

Under vecka 47 anordnas tobakskonventionen av WHO (World Health Organization) Konventionens mål är "att skydda nuvarande och kommande generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering av tobaksrök, genom att tillhandahålla ... tobakskontrollsåtgärder ... i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och exponering för tobaksrök". (ur Tobakskonventionen (WHO-FCTC) Lägesrapport 2008, länk till rapporten)I biblioteket finns följande utställning. Kom och titta!

Inga kommentarer: