torsdag, juni 03, 2010Den utstötte av Sadie Jones utspelar sig i efterkrigstidens England. efter kriget återvänder Lewis far från kriget och ordning och reda återinförs i hemmet, med fasta tider och kyrkbesök på söndagar. Men Lewis och hans mamma protesterar mot det striktare livet och fortsätter med sina utfärder, precis som de gjorde under krigsåren. Så händer något och ingens liv blir någonsin detsamma igen...

Inga kommentarer: