onsdag, maj 19, 2010


År 1522 attackerar turkarna Rhodos och befintliga Johanniteriddare på platsen tvingas att fly. Av den tysk-romerske kejsaren Karl V får Johanniteriddarna ön Malta i förläning.
Malta år 1565, 43 år senare. Turkarna attackerar Malta och den här gången är det inte bara Malta som striden handlar om, utan Johanniterriddarnas fortsatta existens. Vi får följa den unga engelska äventyraren och Johanniterriddaren Christian Hardy, genom blodiga strider och hans förälskelse i överståthållarens dotter Maria...
Belägring av James Jackson.

Inga kommentarer: