måndag, september 22, 2008

Press - från prassel till PDF

I fredags (den 19/9) var jag på en konferans i Malmö rörande "tidningar och tidskrifter, gamla eller nya, i tryck, på mikrofilm eller online, i betaldatabaser eller gratisarkiv" (ur ILS inbjudan till konferansen) Konferanser anordnades av ILS (Informations- och lånecentralen i samverkan) och de bjöd på en rad olika föreläsningar under dagen.

Konferansens innehåll:
Forskaren och litteraturprofessorn Per Rydén föreläste om tidningars och tidskrifters historia och olika arkivmöjligheter genom tiderna. Forskaren Tobias Olsson höll en intressant föreläsning där han bl a tog upp termen klickjournalistik, vilket står för internetålderns motsvarighet till lösnummerförsäljningen genom användandet av braskande rubriker. Han diskuterade detta fenomen utifrån en artikel skriven av Mattias Hessérus i SvD med titeln "Slöa nätläsare ger tidningarna tuffa år". Olsson tog upp problemen med Hessérus analys och konsekvenserna som analysen får.

Henrik Åkerfelt, som arbetar med artikeldatabasen EBSCO var där för att prata om förändringar kring det nya gränssnitten. Vi har inte EBSCO på HTS, däremot finns det på stadsbiblioteket. Hans Åkerfelt tog också upp tjänsten Library PressDisplay, som EBSCO förmedlar. Med den tjänsten kan man få upp tidningar från hela världen på skärmen, så som de ser ut i tryckt format. Tjänsten sparar tidningarna i 60 dagar. För dyr tjänst för ett skolbibliotek men säkert intressant för ex ett stadsbibliotek som ex Malmö, vars användare kommer från många olika länder.

Carola Beijer, bibliotekarie på ILS, berättade om var man kan hitta upplysningar om olika tidningar och tidskrifter och hur man hittar dem i fulltext. Kollegan Gunilla Fors diskuterade och visade hur man hittar äldre nyheter. Det som Beijer och Fors tog upp var enligt mig det som jag kommer att ha mest användning för i mitt jobb som skolbibliotekarie och något jag vill fördjupa mig mer i ex på nästa studiedag eller på ett lov.

Inga kommentarer: